יבבית שלי יש חדר, עם פתח לעולם אחר.

בעולם האחר אני טיפה יפה יותר וטיפה כובש יותר.

בעולם אחר אני טיפה מוצלח יותר וכמעט לא מפחד יותר.

שאני יוצא מהחדר, מהעולם האחר.

אני מצטער שאני לא טיפה יותר כמו הבחור בחדר האחר.