השקר של המנוחה

יש עייפות ששינה שלא תרצה.
עייפות עמוקה הדורשת מענה.
דופקת, פועמת לא משחררת.
לישון היא דורשת.

יש עייפות שאת הנשמה עוטפת.
לעומק היא דוחפת.
בחושך היא זוהרת ואותך היא אוכלת.
ממך לא משחררת.

שם בחשכה העמוקה.
הגוף נכנס לשינה עמוקה.
הנשמה לא מוצאת מנוחה בשקר של ההבטחה.
ואת הדרך חזרה לעולם לא תמצא.